MAJI 02 – Ocak 2008

Psikedelik Şamanizm

 

Bitkiler beni de ilgilendiriyordu, fakat bilimsel bir anlamda değil. Anlayamadığım bir nedenle beni cezbediyorlardı ve onların kökünden sökülüp kurutulmaması gerektiğine dair güçlü bir ruygu hissediyordum. Onlar sadece büyüdükleri ve çiçeklendikleri sürece bir anlamı  - gizl, saklı bir anlam, Tanrı'nın düşüncelerinden biri , olan canlı varlıklardı. Onlara hulu içinde saygı gösterilmeli ve felsefi bir hayretle seyredilmeliydiler. Biyoloğun onlar hakkında söyledikleri ilginçti, fakat esas olan bu değildi.

 

C. G. Jung - Memories Dreams, Reflections, s.83.

 

 

Şamanizme göre kutsal kabul edilen bitkiler görü ve sanrılara neden olduklarından dünyanın birçok bölgesinde şamanlar tarafından eskiden beri kabullanılagelmektedir. Şamanlar ritüellerinde kullandıkları bitkileri tanrı ve ruhlarla ilişki kurmak ve onun ötesinde yer alan daha büyük bir gerçeğe ulaşmak için bir araç olarak görürler. Kutsal bitkiler her bakımından farklı ve şaşkınlık verici bir alana açılan bir kapıdır. Sanrısal bitkilerin törensel kullanımı "dinlendirici" veya "keyif" verici değil "dönüştürücü"dür. Kişi bu görü araştırmalarını "düş" dünyasına kaçmak için değil "öğrenme" ya da "görmek" için yapar.Bu kitapta Jim De Korne şamanlar tarafından kutsal kabul edilen birçok bitkinin olağandışı bilinç hallerine girmek için zihni nasıl etkinleştirdiğini yalnızca kendi üzerinde yaptığı deneylerden, şamanların aktarmakla kalmıyor aynı zamanda şaman bitkilerinin kullanımında ortaya çıkan psikolojik ve felsefi göstergeleri de inceliyor. Jim De Korne'nin bu kitabı şaman bitkileri konusunda yazılmış en önemli kitapların başında gelmektedir.

 

 

.... İnsanın hayal gücü yaratıcılığın harekete geçirici gücüdür ve kavramsallaştırma zihin-uzayında imgelerin yapılanmasıdır. İnanç ( tutarlı olarak hayal edilen herhangi bir kavramlar kompleksi) özellikle güçlü bir kavramsallaştırma şeklidir, çünkü bir kez yaratıldığı zaman kendini daimi hale getirir. Herhangi bir inancın yoğunluğu onun imgesinin ( zihin-uzayındaki varoluşunun ) gücünü ve bunun karşılığında da fiziksel alemde sahip olabileceği etkileri belirler. Kuvvetle bağlanılan bir inancın kendi hayatı vardır - canlı bir virüs gibi zihinden zihine sıçrayabilir ve yaşamı tehdit edildiği zaman tamamiyle kendini savunabilir ( kendini barındıranlar vasıtasıyla ) .  ....

 

....”Fiziksel gerçeklik olarak algıladığımız gerçek de bizim bunu kavrayarak yapılandırmamızdır. Bu kavrayarak yapılandırmanın bir gerçekliği var gibi görünebilir, fakat Kuantum mekaniğinin Kopenhag Yorumu dosdoğru fiziksel dünyanın öyle olmadığı sonucuna götürmektedir.” ....

 

       .....“Ben yaşlıyım, tarihinizden elli kez daha yaşlı olan sizin türünüzdeki düşünceden de yaşlıyım. Asırlardır yeryüzünde olmama rağmen yıldızlardan geldim.''

 

Benim evim tek bir gezegen değildir, zira galaksinin parlak diskine dağılan pek çok dünyada sporlarıma yaşam şansı veren koşullar vardır… Etrafınızdaki diğer zeka sahibi türleri tanımak sizin için kolay olmadığı için, en gelişmiş politika ve toplum teorileriniz sadece ortaklaşacalık ( kolektivizm ) fikrine kadar ilerlemiştir. Fakat bir türün üyelerinin tek bir toplumsal organizma halinde birleşmesinin ötesinde daha zengin ve daha şatafatlı evrim olasılıkları yatar. Ortak yaşam bunlardan biridir. Ortak yaşam karşılıklı bağımlılık ilişkisidir ve her iki tür için de olumlu faydaları vardır. Benim uzun gelişme dönemimde benimle uygarlaşmış daha yüksek hayvan biçimleri arasında pek çok kez ve pek çok yerde ortak yaşam ilişkileri kuruldu. Bu ilişkiler karşılıklı olarak yararlıydı; ışık ötesi hız gemileri ve bunların nasıl yapılacağı bilgisi belleğimde. Bu bilgiyi, sizinkinden daha genç ve daha kararlı güneşlerin çevresindeki yeni dünyalara gitmek için bedava bir bilet karşılığında değiştireceğim. Uzun kozmik zaman nehrinde ebedi bir varoluşu garantilemek için bu anlaşmayı daha yüksek varlıklara tekrar ve tekrar önerdim ve böylece bin yıllar boyunca galaksiye yayıldım. Bir mantar ağının dünyayı oynatacak organları, elleri yoktur; fakat yönlendirme yeteneği olan daha üst hayvanlar içimdeki yıldız bilgisine ortak olabilirler ve eğer inanarak hareket ederlerse, kendilerini ve mütevazi (metinde aynen böyle geçiyor ) mantar öğretmenlerini yıldız kümemizin tüm vatandaşlarının varisi olduğu milyonlarca dünyaya geri götürebilirler. ...

Sessiz  Ses

 

Zihninin uzayında bir şey seç. Dışında hiçbir şey kalmayana dek.. ve bunu öyle mükemmelleştir ki yeniden ve olduğun gibi varol kendi zihninde..

şimdi dinleSessiz Ses-i

Tepkisiz kal öylece, düşünceler üreten yanılsamalar uyandıran, duyuların efendisi.!Bu ilk değil ki, defalarca aldanış…

Sessiz ses, titreşiyor...

Gecenin en kuytusunda, sessiz bir dağ, sessiz bir ateş ve sessiz bi şaman dans ediyor.

Sessiz ses, titreşiyor...

Soğun hükümranlığında, yükseklerden, yükselen titreşimlerden sessiz bir titreşim geliyor...