MAJI 17 - Kasım 2010

 

KYUDO ''okun yolu...''

Leyla Karahan H.

Okun yolu Japon okunun zerafeti vasıtasıyla yapılan bir zen öğretisidir.Zen yaşam ve ölümün –dualism- (insanın ruh ve beden olarak ayrı iki özden oluştuğu görüsü) ötesine geçip tüm evrenin gerçek insan vücudu olduğunu tam anlamıyla (gerçekten) kavramak  adına yapılan ruhsal ve bedensel bir disiplindir.

 

Chozen –ji   Kyudo Okulu’nun başpiskoposuna göre “vücudun farkındalığı olmadan Zen’in boş bir irdelemeden , ruhun farkındalığı olmadan ise savaş yöntemlerinin gaddarlıktan başka bir şey değildir”.

 

Tao (Do), erken dönem Çin felsefesidir. Bu yolun arkasındaki felsefenin öğretisi; insan ruhunun tamamlanmışlığa ulaşmasında yol gösterici bir ışıktır. Bu felsefeyi oluşturan değerler alçak gönüllülük, nezaket, doğallık , yapmacıksızlık  gibi prensiplerdir.

 

Öyleyse Kyudo bir  spor değil, “yaşam biçimi”dir. Hedefsiz  hedefin ve gerilmemiş yayın keşfine giden yoldur. Bu yönteme uymak için kişi ruhunun arayışı içinde kendi içine bakmalı ve hedefi vururken tüm dış uğraşların ötesine geçmelidir. Yaşam öğretisini takip edebilmek için kişi gözlerini iç dünyaya çevirip ruhun arayışına yönelmeli ve de hedefi vurmak amacıyla hissettiği tüm dışsal kaygının üstesinden gelebilmelidir. Kişideki manevi gelişmenin kişiyi, atmadan vurabilme seviyesine getirmesinin ardından, kişi yaşamla uyumlu bir hale gelir.

 

Kişi, bu yaşam felsefesini sadece nasıl yapıldığını ya da nasıl üstün gelinebileceğini öğrenmek için değil, karakterin gelişmesiyle ortaya çıkan maneviyattan  alır.

 

Kyudo özünde okun yoludur. Bu yol kişiye dikkatin yoğunluk derecesinin mükemmel dingin bir zihni nasıl yaratabildiğini gösterir. Böyle bir zihinsel durumda atılmış olan ok, okun kendisi değil; yaşayan ok olan okçunun manevi dünya ile olan ilişkisidir. İşte buna vuruş denir ve bu kişinin kendi özüne,  doğal hale dönüşünü mümkün kılan başarılı bir disiplinin kanıtıdır.

 

Kişinin kendi özüne dönmesiyle sağlanan mükemmel kontrol mantıksal çıkarımlara yol vermeyerek, atışın tamamen kalpten gelmesini sağlar. Bu doğallık “gündelik bilinç”tir . Bu, tıpkı yorulduğunda uyumak, acıktığında yemek gibidir ve kişinin erdemi, sonucun iyi ya da kötü olmasının değerlendirmesini yapmaz. Kişi bu noktada evrenle uyum içindedir.

 

Kyudo’nun gizeminin özünde yatan, hayatın aynası olabilmesindeki başarısıdır.

 

Yararlanılan kaynaklar:Jackson Morisawa in association with Chozen-Ji School of Kyudo: The Secret Target

“Özgürlüğe doğru bir milim olsun ilerleyebilmek istiyorsak, dünya vizyonumuzu ters yüz etmemiz gerekir. Bu muazzam bir çaba  alacaktır. Buna rağmen, daha büyük  bir mutluluk yoktur. Benliğinin sonsuzluğunda fethedeceğin bu bir milim, olaylar dünyasındaki okyanusları yutabilir.

 

dreamer