MAJI 06 – Ağustos 2008

 

JUGGLING

 

Juggling “Juglen “kökünden gelen bir kelime olup “hüner, ustalık meziyet ve maharet” gibi anlamlar taşır.Ortaçağda gezgin şairlere ve dil ustalarına verilen bir isimken , günümüzde iki ve yahut daha fazla objeyi , estetik hareketlerle müzik ve dans ile önceden deneyimlenmiş veya tasarlanmış koreografik uygulamalarla,bireysel ya da takım halinde ardışık olarak çeviren kişilere jonglör ,uygulama alanına jonglörlük ve bu sanat uygulamalarına jonglaj denilmektedir.

 

Bilgi çağı bizi alışıla gelmiş hayat düzenimizden farklılaştırırken, eskilerin yerine bir çok yeni değerler koyuyor. Değişen dünyanın hızı, artık bizi eskisinden daha sık olarak yeni ortam ve durumlarla karşı karşıya bırakıyor. Donanım ve hazırlığımız ne kadar yeterli ise bizi yapabileceklerimizden engelleyen ortam ve durumlar o nispette azalıyor.

 

Donanım ve hazırlığımızın oluşturulması ise artık hız ve verimlik doğrultusunda, en pratik olarak okullarda, işyerlerinde, yaşamın içinde ilgi ve faaliyet alanlarındaki eğitimlerle sağlanıyor. Juggling’in dört yönlü olarak amaçları;Yatay eksende, eğitim ve eğlence tabanlı kişisel gelişimken,Dikey eksende, bireysel katmadeğer yaratırken toplumsal fayda sağlamaktır.

 

Spor, sanat ve bilimin birleşimi olan juggling, alt alanları olan;Dans, müzik ve tiyatro ile çoklu zeka kuramına uyarlanarak eğitime sunulmuştur.

 

Juggling’in spor, sanat ve bilim dallarıyla ilişkili uygulamaları sırasında , eğlenceli vakit geçirilirken aynı zamanda hem bedenin tanınmasında hem de yeteneklerimizi öğrenme ve kullanma konusunda beceri sağlamaktadır.

 

Psikomotor beceri gelişimi Psikomotorik tedavi etkisi Özgüven gelişimi Öğrenme isteğinde artış Görme,duyma,dokunma algılarında artış Duruş,mimik ve jestleriyle kendini ifade edierek dışa vurma yetisi Günlük yaşamda bağımsız ve uyumlu davranışı özendirme ve geliştirme Grafomotorik terapi etkisi ile el yazısı gelişiminde destekler ve sorunlarıyla baş edebilmeleri için stratejiler ve kendilerine ait çözüm yolları geliştirirler Kurumlara bağlılık Sağ ve sol beyin loblarını aynıanda kullanarak yaratıcılık Yeniliklere açıklık Zihin, beden, ruh sağlığı ve gelişimi Sosyokültürel faaliyet ve organizasyonlara katılım Konsantrasyon Koordinasyon Motivasyon Soyut zekanın gelişimi(matematik, sanat,vb.)İç dünyayı zenginleştirmek Dış dünya ile iletişim Uyum Empati Esneklik Basit ve ileri derece denge sorunlarını giderme Algısal öğrenme, ayırdedici öğrenme, birleştirici öğrenme, özümleme, uyumlulaştırma, sembolik öğrenme,analiz,karar verme,uygulama,vb. hayati önem taşıyan konularda hız ve kapasite ile ilgili olumlu gelişmeler yaratmak Yarattığı pozitif etki ve sinerjiyle zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırmak

 

Üniversitelerde kulüplerinin kurulmasıyla Yılın belli zamanlarında bir çok ülke içi ve ülke dışında yapılan festival , şenlik vb.organizasyonlarıyla Parklarda, gezi ve açık alanlarda yapılabildiği gibi, farklı sosyal ortamlarda da yapılabilmesiyle Rekreatif ve Meditatif yönü ile; azalan zihinsel, fiziksel ve içsel enerjimizi şarj ederek verimliliğimizi arttırışıyla Yenilikçi anlayışın alternatif ve pozitif bir spor, sanat ve bilim dalıdır.İlköğretimden başlamak üzere orta, lise, üniversite master ve dokrora gibi tüm eğitim alanlarında Çocuklara , gençlere ,yaşlılara ,özürlülere yönelik tüm sosyal kurumlarda İş dünyasında Özel ve devlete bağlı bir çok kurumda birleştirici , tedavi edici ,eğlendirici ve geliştirici bir faaliyet olarak eğitim ve organizasyonlarında yerini almış teknik bir uygulama alanıdır.

Yeni İmgelem

 

Ayaklarım gözümün gördüğü yere giderken, Ellerim başka bir rüyayı şarj ediyor beynime...

Bu gün burada varoluşum, İsteklerimin ve arzularımın ötesinde, Arayışımın tünellerindeki küçük kafaların gözlerindeki boşlukta gizli...

 

Olmadığım bir zamandaki Şimdiyi yazıyorum.

 

omagi